Perfectionisme

Bevrijd jezelf van perfectionisme

per

 

Denk je dat jij of iemand in je omgeving misschien wel te kampen heeft met perfectionisme? 
Dan ben je van harte welkom in ons perfectionisme-traject!
 

Herken je jezelf?

 • Alsmaar zoeken naar erkenning en bevestiging?
 • Een leven vol "moeten"? (Ik moet nog dit, ik moet nog dat, nu nog dit,.....)
 • Vaak twijfelen aan jezelf en jezelf negatief of laag inschatten? 
 • Ten alle tijden conflicten proberen te vermijden?
 • Veel angsten ? (faalangst, angst voor ziekte en dood, angst voor....)
 • Een grote drang om alles onder controle te hebben? 
 • Zaken uitstellen en er maar niet aan beginnen?
 • Schuldgevoelens?
 • Veel in je hoofd en alsmaar denken en piekeren?
 • Moeilijk kunnen kiezen en beslissingen nemen?
 • Je eigen grenzen niet voelen en respecteren?

Dan is perfectionismecoaching misschien wel iets voor jou!


De dingen goed willen doen, zorgzaam zijn en de lat hoog leggen zijn één voor één bijzondere kwaliteiten en daar is uiteraard niets mis mee... Zolang je maar een vrije keuze hebt. Maar.... Wat als je denken, voelen en doen "moeten" wordt en jij geen keuze meer hebt? Dan ben je in de macht van het perfectionisme. Kwaliteiten worden valkuilen, je geraakt uitgeput en je gevoel van tevredenheid ebt weg...

 

DOORBREEK JE PATROON VAN DWANGMATIG 'MOETEN' NAAR PRETTIG 'WILLEN' & 'MOGEN'

fd

OCP-methodiek

Om jezelf te bevrijden van je perfectionisme maken we gebruik van de OCP-methodiek ofwel ‘Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme’. Deze methodiek werd ontwikkeld door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut en onderzocht door Prof. Luyten van de KULeuven. De resultaten van het onderzoek kan je hier nalezen.

De OCP-methode vertrekt vanuit de wetenschap dat het perfectionismepatroon vanuit je onbewuste wordt aangestuurd.
Herken je het gevoel dat het je telkens weer overkomt? Dat het telkens opnieuw gebeurt zelfs al had je je voorgenomen het anders te doen? Dat je er geen vat op hebt en het maar moeilijk kunt veranderen? Het gevoel dat het sterker is dan jezelf? Dit wijst er allemaal op dat het patroon niet bewust, maar net onbewust wordt gestuurd.

Om ons werkelijk te bevrijden van perfectionisme en het bij zijn wortels aan te pakken werken we in de OCP-methodiek dus niet via bewuste lagen, maar rechtstreeks met het onbewuste. Het doel is om vanuit het onbewuste een nieuwe manier van denken, doen en voelen te laten aansturen & ontwikkelen. Een nieuwe manier van leven die "moeten" vervangt door "mogen, willen, kunnen, niet-willen, kiezen voor,...".